Home » Noodwet digitale besluitvorming

Tijdelijke wet voor digitale besluitvorming

Tijdelijke wet digitale besluitvorming is van kracht

Donderdag 9 april is de ‘Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming’ gepubliceerd in het Staatsblad.

De wet is daarmee van kracht tot tenminste 1 september. Deze tijdelijke wet kan per Koninklijk besluit steeds met twee maanden worden verlengd.

Deze wet biedt extra ruimte voor gemeenten, provincies en waterschappen om besluiten digitaal te kunnen nemen.

Maar welke hulpmiddelen zijn er zoal?

Live video verbinding

Er zijn verschillende hulpmiddelen in gebruik: Microsoft Teams, Zoom, WebEx, etc., om op afstand te vergaderen. Maar de Minister stelt hier wel enkele eisen aan. De belangrijkste zijn dat de deelnemers identificeerbaar zijn, de deelnemers moeten zichtbaar en herkenbaar zijn. Ook moet iedere deelnemer toegang hebben tot het hulpmiddel.
Een live video verbinding is dus vereist.

Besluiten en briefstemmen

Een andere voorwaarde die in de Memorie van Toelichting staat, is dat de voorzitter de orde moet kunnen handhaven en bijvoorbeeld de volgorde van stemming moet kunnen bepalen.

De tijdelijke wet biedt ook ruimte voor “briefstemmen”. Dat kan dan “per post, per koerier of door inlevering van stembriefjes bij de griffie”.

Digitale besluiten

Gelukkig is het aan de voorzitter om te bepalen welke besluiten digitaal worden genomen en welke per briefstemmen. Want briefstemmen is niet iets wat we moeten willen.

 • Briefstemmen gaat leiden tot vertraging
 • De stembriefjes zijn niet meer te controleren: ze worden via derden verstuurd
 • Bij inlevering bij de griffie is iedereen toch weer onderweg en van huis
 • Het is kostbaar en tijdrovend

De oplossing? Digitale Besluitvorming

Op afstand, met behulp van een tablet of telefoon

Met onze oplossing voor Digitale Besluitvorming krijgt iedere deelnemer heeft een persoonlijke identiteit, gekoppeld aan hun telefoon of tablet. De voorzitter bepaalt de volgorde en verstuurt de stembriefjes.

En met behulp van Blockchain leveren we het onafhankelijk bewijs van:

 • De bewuste intentie om te stemmen
 • Wie er gestemd heeft
 • Wat er gestemd is
 • Wanneer er gestemd is

Het proces is veilig, betrouwbaar en transparant.

Ook real-time digitale besluitvorming is mogelijk

 • Toon een QR-code via email, Zoom, Teams, etc
 • Deelnemers scannen de QR-code met de app
 • Het betreffende stuk wordt getoond
 • De deelnemers stemmen en ondertekenen

Creating Trust In A Digital World

  Meer weten?

  Neem contact op
  Logo Sphereon

  Sorry

  De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
  Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.