Home » eWaarmerk voor gemeenten

gemeenten waarmerken al hun documenten

Iedere gemeente gaat standaard alle documenten vastleggen op blockchain

Een gemeente kan namelijk eenvoudig ieder document digitaal duurzaam waarmerken en valideren middels blockchain technologie.

Tijdens de Dag van de Digitale Duurzaamheid, waar ruim 200 overheidsorganisaties aanwezig waren, heeft eSpecialisten samen met Sphereon haar nieuwe dienstverlening eWaarmerk© geïntroduceerd.

De gebruiker en ontvanger kunnen daarmee te allen tijde vaststellen dat de digitale informatie authentiek, integer en betrouwbaar is en dat vorm, inhoud en structuur gelijk zijn aan het origineel.

Een digitale vingerafdruk

Met eWaarmerk© wordt een digitaal document te voorzien van een digitale vingerafdruk, een zogenaamde hash.

Deze digitale vingerafdruk wordt middels eWaarmerk© opgeslagen op een Blockchain en kan daarna in geen geval gewijzigd of gemanipuleerd worden.

De ontvanger kan te allen tijde controleren of de vorm, inhoud en structuur van het ontvangen digitale document hetzelfde is als het origineel. Ook dit loopt via Blockchain technologie.

Vertrouwen

Digitale informatie is vluchtig en kan eenvoudig gewijzigd worden
zonder dat dit duidelijk is voor de ontvanger.
In dat geval is de informatie niet langer authentiek, integer en betrouwbaar.

De gevolgen kunnen verstrekkend zijn wanneer beslissingen genomen worden op basis van gemanipuleerde documenten.

Blockchain technologie is voor zender en ontvanger te vertrouwen. Tegelijk is het ook de snelste en simpelste manier om een document te waarmerken en te verifiëren.

Van deze nieuwe dienst van eSpecialisten kan nu al gebruik worden gemaakt. Meerdere overheidsinstellingen hebben al een start gemaakt en gebruiken eWaarmerk voor al hun vergunningen, correspondentie en besluiten.

De voordelen

  • De authenticiteit van de informatie en documentatie is 100% gegarandeerd
  • Ook bij verspreiding van digitale informatie blijft het eWaarmerk intact.
  • De informatie en documentatie kan in de eigen (overheids-)omgeving bewaard blijven. Alleen het eWaarmerk wordt opgeslagen in de Blockchain-omgeving
  • De opgeslagen eWaarmerken in de Blockchain-omgeving worden niet vernietigd, maar blijven intact.
  • eWaarmerk werkt niet alleen op individuele document maar ook op dossier- en zaakniveau, waardoor ook de volledigheid en samenhang van een dossier gecontroleerd kan worden.
  • Ook besluiten die worden genomen in bijvoorbeeld een zaaksysteem kunnen van een eWaarmerk worden voorzien, waardoor ook het proces van het tot stand komen van het document zijn geborgd.

Contact us now

Contact
Logo Sphereon

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.