Top

Oplossingen voor middelbaar en hoger onderwijs

Grip op de snel veranderende wereld van het onderwijs

Hogescholen en universiteiten worden geconfronteerd met voortdurend veranderende regels van de overheid en de eisen van de markt, de werkgevers. Deze veranderingen moeten worden vertaald en geïmplementeerd in de document-intensieve processen die het hoger en middelbaar onderwijs nog steeds kenmerken.

Deze document georiënteerde wereld is ook totaal anders dan de digitale wereld waarin studenten zelf leven. Studenten die onbeperkt toegang hebben tot informatie, letterlijk in hun hand, 24×7. Deze studenten verwachten dezelfde mogelijkheden en toegang tot hun onderwijs documenten. En dezelfde snelheid voor het beantwoorden van hun vragen.

Sphereon biedt samen met onze partners Circle Software en CACI (Osiris) diverse standaardoplossingen die herhalende, foutgevoelige en vervelende taken omzetten in geautomatiseerde processen die tijd en geld besparen.

 

Stroomlijn uw Studenten Administratie

Een belangrijke verbetering is om uw studenten administratie processen te stroomlijnen door zo veel mogelijk handmatige taken te automatiseren. Dit bespaart tijd, versnelt processen en maakt mensen vrij om zich te concentreren op het helpen van studenten.

Onder de noemer “Aanval op Schooluitval”, vergroot de overheid de druk op onderwijsinstellingen om het slagingspercentage van hun studenten te verbeteren. Hiervoor dienen deze te beschikken over een integraal accuraat beeld van de studievoortgang.

Alle studie-informatie moet hiervoor gebundeld, inzichtelijk, eenvoudig toegankelijk en makkelijk geautoriseerd terug vindbaar zijn voor leraren, studiebegeleiders en de student zelf.

Circle Software en Sphereon bieden verschillende Best Practice oplossingen om u te helpen bij het creëren en implementeren van dergelijke processen:

 

Intake: van Aspirant naar Student

Deze oplossing ondersteunt het intake proces voor toelatingsbureaus en voorkomt vertragingen in de verwerking van studentenaanvragen door handmatige werkzaamheden zoveel mogelijk te elimineren en de communicatie met aankomende studenten te automatiseren en optimaliseren. Bijvoorbeeld door automatisch te controleren op verplichte handtekeningen (bv student die jonger is dan 18 jaar), volledigheid en geldigheid van begeleidende documenten, etc.

 

Studentendossiers

Sphereon zorgt ervoor dat u snel en betrouwbaar uw studentendossiers kunt digitaliseren en beheren. Sphereon ondersteunt u bij het verzamelen van alle vormen van documenten en gegevens voor uw studentendossiers. Bijvoorbeeld door de slimme scanning én door geavanceerde zoekmechanismen voor de studentengegevens bespaart u tijd en geld. Ook informatie die via e-mail of online formulieren worden ingestuurd worden op deze manier geautomatiseerd verwerkt.

Naast het algemene studentendossier kunt u dezelfde software inzetten voor:

  • bekostigings dossier
  • stage dossier
  • intake dossier
  • begeleidings dossier
  • pedagogisch dossier

Op deze manier verkrijgen medewerkers (en studenten) inzage in het gedeelte van het dossier waartoe zij geautoriseerd zijn. U kunt hierbij denken aan inzage in handelingsplannen, toetsen, docentobservaties en contacten met externe en interne organisaties.

Daarnaast verhoogt u de betrouwbaarheid van uw informatiehuishouding waardoor accountantscontrole snel kan worden uitgevoerd en (financiële) risico’s worden geminimaliseerd.

Easy to use Blockchain APIs
Easy to use Blockchain APIs

De doorbraak van Blockchain zal een grote impact op het onderwijs hebben

Blockchain, het best bekend als de onderliggende technologie voor Bitcoin, is een technologie voor een nieuwe generatie transactie applicaties die vanuit hun opzet vertrouwen en transparantie garanderen.

Blockchain biedt in feite een gedistribueerd database waarin transactie en informatie worden vergrendeld en onafhankelijk zijn te verifiëren en controleren. Het elimineert de noodzaak van blind vertrouwen in een centrale autoriteit door de authenticiteit van de informatie door een groot aantal onafhankelijke systemen automatisch te laten te bepalen.

Blockchain in EdTech:

Intake proces: Blockchain voorkomt geschillen over de exacte datum en tijd waarop een aanvraag of ondersteunend document is ontvangen. Het levert ook bewijs van echtheid voor documenten, certificaten, diploma’s en identificatiedocumenten.

Studentenbegeleiding: Blockchain zal een onafhankelijk verifieerbare audit trail leveren over het starten, uitvoering en doorlooptijden van vragen en het bewijs van echtheid van documenten die door de studentenbegeleiding worden verstrekt.

Gemaakt Werk: Blockchain technologie zal al het gemaakt werk certificeren en van een tijdstempel voorzien. Denk aan werkstukken, toetsen, tentamens, examens, etc.

Ondertekenen overeenkomsten: Opleidingsovereenkomsten (OOK), Stage- of Praktijkovereenkomsten (POK), en veel andere documenten moeten vaak door meerdere personen en organisaties ondertekend worden. Ieder met een plaats, datering, handtekening (en eigenlijk ook nog voorzien van een kopie identificatie). Een digitale handtekening met behulp van een Blockchain Smart Contract zal hier heel veel tijd besparen.

Diploma’s: Diploma’s, certificaten, zullen standaard geregistreerd worden op Blockchain. MIT Media Lab, UNIC, Open University hebben dit al geïmplementeerd.

Studenten facturatie: Met behulp van Smart Contracts zullen onderwijsinstellingen automatisch een “rekening” van een student crediteren of debiteren. Afrekenen van gebruik van diensten of juist een toelage verstrekken.
Hierdoor kunnen ze hun eigen tarieven, kortingen of plannen bieden aan verschillende groepen van studenten. Ze kunnen dit koppelen aan het reguliere banksysteem of hun eigen crypto-valuta gaan gebruiken.

En er zijn nog veel meer use cases.