Top

Deelnemen aan een Blockchain Pilot

ICTU Enable-U BCT-Software Sphereon eSpecialisten
Samen met drie toonaangevende organisaties: Enable-U, BCT-Software en eSpecialisten, bieden wij organisaties de mogelijkheid om, met ondersteuning door deze groep deskundigen, een Blockchain pilot willen uitvoeren.
ICTU steunt dit initiatief en brengt als onafhankelijke adviseur binnen de overheid waar mogelijk haar kennis in over innovaties en Blockchaintechnologie.
Het doel van de pilot is om de toegevoegde waarde van deze Blockchain oplossingen, de mogelijkheden en het gemak van de invoering ervan in de praktijk aan te tonen.

Pilot 1: Waarmerken van digitale informatie

Organisaties publiceren steeds meer digitale informatie. Informatie die soms een eigen leven gaat leiden. We zien daarbij een toename van fraude gevallen en “fake news” waarbij  met wat eenvoudig digitaal knip- en plakwerk vaak onzichtbare aanpassingen worden gedaan.

Deze pilot laat zien dat je eenvoudig informatie digitaal kunt waarmerken in de Blockchain.

De informatie wordt voorzien van een 256-bit elektronische vingerafdruk (de zogenaamde hash). Op basis van deze hash is het onmogelijk de oorspronkelijke informatie te achterhalen: alleen de hash (niet de oorspronkelijke informatie) wordt opgeslagen in de blockchain en is daarmee 100% veilig.

De gewaarmerkte informatie (zoals correspondentie, raadsbesluiten, facturen, opdrachten, contracten, vergunningverlening, toeslagentoekenning, subsidieverlening, intrekken van vergunningen, enz.) kan veilig verstuurd worden.

Of u iets verstuurd en naar wie bepaalt u helemaal zelf. Maar iedere ontvanger kan nu eenvoudig verifiëren of wat zij ontvangen hebben ook authentiek is. En u kunt ook altijd aantonen dat uw informatie 100% authentiek is.
Pilot 2: Burgerzaken zijn van de burger

Het vakgebied Burgerzaken is sterk aan het veranderen. Enerzijds onder druk van de politiek, die streeft naar een kleinere en goedkopere overheid die met minder geld meer moet doen. Anderzijds door de snelle technologische ontwikkelingen.
Maar de ambities voor publieke dienstverlening blijven onveranderd: mensgericht, betrouwbaar, efficient.

Deze pilot laat zien hoe beide verenigd kunnen worden en de burger meer grip te geven op zijn informatie en met wie hij dit wil delen.

In deze pilot zal een burger (of ondernemer) in staat zijn om via het gebruikelijke DigiD kanaal bij de gemeente informatie op te vragen, zoals Uittreksel Basisregistratie Personen (BRP), Verklaring omtrent het gedrag (VOG), Verklaring van in leven zijn, Attestatie de vita, Bewijs van Nederlanderschap, etc.

Op basis van de door de gemeente gecontroleerde gegevens wordt een unieke code (hash) gemaakt en als QR-code aan de burger gepresenteerd. De burger kan deze code overnemen via zijn berichtenbox van MijnOverheid. een foto te maken of gewoon te printen.

De burger kan nu zelf bepalen met wie hij deze informatie wil delen.

Het grote verschil met de traditionele verklaringen is dat de QR-code een verificatielink bevat, waarmee iedere ontvanger eenvoudig de authenticiteit van deze “claim” kan controleren.
Pilot 3: Verhuisbericht in de Blockchain

Deze ogenschijnlijke eenvoudige pilot, die reeds uitgevoerd is bij Gemeente Utrecht, is echt een mijlpaal vanwege het feit dat we nu in staat zijn relevante informatie voor ketenpartijen beschikbaar te stellen zonder daarvoor ingewikkelde netwerkservices, gegevensknooppunten of gegevensuitwisseling op te tuigen.

Dat biedt enorm veel voordelen. Gegevens van burgers, ondernemers, objecten, etc. worden door de betreffende instanties aangepast of verrijkt al dan niet met behulp van een zaaksysteem, zoals de verhuizing in deze pilot.

Deze gegevens zijn direct beschikbaar voor ketenpartners, maar ook voor de burger of ondernemer zelf. Er is geen afhankelijkheid meer van een centraal beheerde mechanismen (zoals een digitaal ketennetwerk) die gegevens met elkaar uitwisselen. Elke ketenpartner is direct in staat om zijn relevante gegevens in te zien, die altijd actueel zijn. Niemand hoeft meer op elkaar te wachten en privacy zal beter worden geborgd door te bepalen wie wat mag inzien.
Pilot 4: Grip op keukentafelgesprekken

Binnen het sociaal domein vinden vele keukentafelgesprekken plaats. In een aantal gevallen zijn meerdere organisaties betrokken bij zorgverlening om personen of gezinnen. Echter onderling weten ze vaak niet dat en/of wanneer zij contact hebben (gehad) met een persoon of gezin.

Deze pilot zorgt ervoor dat het moment dat een afspraak plaatsvind of heeft plaatsgevonden geregistreerd wordt in de Blockchain, waardoor hulp/zorg verlenende instanties wel zien DAT er een afspraak is gemaakt / geweest zonder inhoudelijke informatie prijs te geven.

Ook in het kader van de GGZ kan geregistreerd worden door wie en wanneer gesprekken hebben plaatsgevonden of welke gepland staan. Hierdoor ontstaat inzage in hulpverleningstrajecten en kan voorkomen worden dat dubbele afspraken gemaakt worden.
De kosten van de pilots variëren, afhankelijk van de complexiteit van de omgeving, maar starten al vanaf € 6.000.

De pilots zijn bedoeld voor overheidsorganisaties die digitaal werken verder willen professionaliseren en nadrukkelijk sturen op betrouwbaarheid en verificatie van informatie met behulp van Blockchaintechnologie.

De verschillende pilots kunnen natuurlijk ook gecombineerd worden.