Top

Solutions for Blockchain

De brug tussen uw bedrijfsprocessen en Blockchain

Blockchain is het meest bekend als de onderliggende technologie van de Bitcoin en Ethereum. Blockchain technologie biedt een gedistribueerde opslag techniek waarbij transacties niet meer te wijzigen zijn en daarmee onafhankelijk te verifiëren zijn.

Dit is de basis voor een nieuwe generatie transactionele systemen, waarbij betrouwbaarheid het fundament is. Dit zorgt voor Vertrouwen, Transparantie en Rekenschap. Eigenschappen die hard nodig zijn in het huidige digitale tijdperk, waarin fraude, nepnieuws en hackers dagelijks het nieuws halen.

Compliant

BETROUWBAAR

Met Blockchain maken we een unieke digitale vingerafdruk, een zogenaamde Hash, van uw digitale data en leggen deze onveranderbaar vast.

Gebruik Blockchain om hiermee aan derden mathematisch en onomstotelijk te bewijzen dat uw gegevens en documenten 100% betrouwbaar zijn.

Secure

VEILIG

Uw gegevens en documenten blijven veilig opgeslagen staan in uw eigen systemen. Niemand kan daar via Blockchain bij en u houdt de volledige controle.

Met Blockchain bewijst u aan derden dat gegevens en documenten die u deelt 100% authentiek en betrouwbaar zijn.

Auditing

TRANSPARANT

Met Blockchain loggen we een vingerafdruk van de belangrijke stappen in uw processen in een onafhankelijk controleerbare audit-log.

Gebruik Blockchain voor transparantie naar derden en bewijs dat uw processen onafhankelijk verifieerbaar en compliant zijn.

De Blockchain belofte voor Zaaksystemen en Document Management

Dankzij Blockchain technologie is het voor eerst mogelijk om onafhankelijk verifieerbare authenticiteit toe te voegen aan alle informatie die we creëren, verzamelen, verwerken, opslaan en distribueren, kortom gedurende de hele document life-cycle.

En Sphereon is de eerste partij die eenvoudig te gebruiken oplossingen en integraties aanbiedt met uw zaak- en documentmanagement systeem en het gat overbruggen naar de onafhankelijk verifieerbare authenticiteit van Blockchain.

Neem deel aan een van onze Blockchain pilots

Er zijn veel business cases voor Blockchain. Alleen al voor de overheid in Nederland lopen er al meer dan 100 projecten op pilotstarter.nl. Google, LinkedIn en Twitter staan er bijna bol van.

De meest gehoorde kritiek is dat het vooral Pilots zijn en geen operationele systemen. Dat is voor een groot deel terecht, maar dat brengt nieuwe technologie met zich mee. Sphereon heeft echter wel enkele echte Business Cases geïmplementeerd die gereed zijn voor concrete toepassing in veel andere organisaties.

Samen met  een aantal toonaangevende organisaties — BCT, Caesar Expers, Enable-U, eSpecialisten en Sphereon — hebben we de handen ineen geslagen en bieden nu 4 kant-en-klare Pilots aan, waarin we:

  1. Zaakinformatie, zoals verhuisberichten, veilig in de Blockchain delen
  2. Burgers hun gegevens laten beheren en delen
  3. Digitale informatie die we delen waarmerken
  4. Keukentafelgesprekken registreren en veilig delen

ICTU steunt dit initiatief en brengt als onafhankelijke adviseur binnen de overheid waar mogelijk haar kennis in over innovaties en Blockchaintechnologie.

Proof of Authenticity en Existence

Om te bewijzen dat een document authentiek is, moet aangetoond worden dat dit document (of bestand of object) identiek is aan het origineel en op geen enkele wijze is aangepast.

Onze Blockchain API maakt hiervoor als eerste een unieke identificatie van het bestand, een zogenaamde Hash, zijnde een elektronische vingerafdruk. Hiervoor gebruiken we een open, publiek algoritme (SHA-256).

Deze Hash wordt dan geregistreerd op de Blockchain. Deze transactie krijgt ook een tijdstempel.

 

Veilig

Let op, het document zelf wordt niet op de Blockchain gezet. Het document zelf blijft in bezit van de eigenaar, opgeslagen in het systeem van de eigenaar. Alleen de eigenaar kan beslissen om het document met een derde te delen.

 

Verificatie

Iedereen die het document ontvangt, kan de authenticiteit eenvoudig verifiëren. Hiervoor moet opnieuw de unieke Hash gemaakt worden. Dat kan met onze software (of die van een derde partij).
Indien er intussen ook maar één bit in het document gewijzigd is, dan resulteert dit in een andere Hash, een andere elektronische vingerafdruk.

Vervolgens wordt deze Hash gecontroleerd op de Blockchain. Wanneer deze Hash gevonden wordt, meldt de software dit en geeft meteen ook het originele tijdstempel terug.
Wordt de Hash niet gevonden, dan geeft de software een foutbericht terug dat het document niet identiek is en niet authentiek.

Op deze manier kunnen we, zonder enige twijfel, bewijzen dat een document (of ander bestand) authentiek is en op een bepaald moment in de tijd is gecreëerd.

Onafhankelijk verifieerbare audit trails

Voor veel organisaties gelden specifieke wetten en regelgeving die moeten worden nageleefd. En waarop wordt gecontroleerd door interne en externe toezichthouders.

Met Blockchain technologie is het mogelijk om meer dan alleen een hash van een bestand te registreren. Ook transacties en informatie over die transacties kunnen worden vastgelegd.

 

Wat, Wanneer, Wie en Waarom

Met behulp van onze Blockchain software kunnen we iedere gewenste transactie uit uw systemen registreren op de Blockchain. U bepaalt welke transacties en welke informatie u wilt vastleggen. En met wie u dit wilt delen.

  • Het verloop van een zaak
  • Een beslissingsproces met een besluit en bezwaarprocedure
  • Een leveringsproces, met bestelling, levering en facturatie
  • Een melding, met reactietijd en afhandeling
  • etc …

De transacties worden automatisch met elkaar gekoppeld en vormen samen een ketting. Een ketting waarmee onafhankelijk aangetoond kan worden hoe een proces verlopen is.

Zo’n audit-trail kan intern gehouden worden, maar kan ook worden gedeeld met Stakeholders, Toezichthouders of zelfs publiek gemaakt worden. De audit-trails bieden Transparantie en Betrouwbaarheid.

Ethereum Smart Contracts

Smart Contracts zijn, in essentie, programma’s in een Blockchain. Het zijn self-verifying en self-executing digitale transactie protocollen, die worden opgeslagen  in een Blockchain infrastructuur en de voorwaarden van een contract uitvoeren.

Met Self-verifying wordt bedoeld dat het programma zelf de verificatie van de voorwaarden moet uitvoeren en aantoonbaar vastleggen wanneer er aan de voorwaarde(n) wordt voldaan. De verificatie vindt plaats aan de hand van vooraf in het Smart Contract gedefinieerde data feeds.

Met Self-executing wordt bedoeld dat een Smart Contract automatisch uitgevoerd wordt wanneer aan de vooraf vastgelegde voorwaarden wordt voldaan.

Smart Contracts zijn volledig tamper-proof. Een Smart Contract programma draait op een netwerk van nodes – die niemand kan beïnvloeden en die iedereen daarom kan vertrouwen. Zo zijn we er zeker van dat het Smart Contract ook zal worden uitgevoerd exact zoals het is opgesteld.

Een voorbeeld zou kunnen zijn:
Gebruikslicenties van software vereisen regelmatige betalingen; per maand of per jaar. Wanneer een gebruiker verzaakt op op tijd de licentie te betalen – op een vooraf overeengekomen bankrekening en voor een vooraf overeengekomen datum – kan het Smart Contract het gebruik van de software blokkeren, totdat aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.

U kunt zelf Smart Contracts toepassingen ontwikkelen met de verschillende tools die hiervoor beschikbaar zijn en deze met onze Blockchain software activeren op een Blockchain infrastructuur, zoals bijvoorbeeld Ethereum.