Top

Overheid en bedrijfsleven slaan handen ineen

ICTU Enable-U BCT-Software Sphereon eSpecialisten

Overheid en bedrijfsleven slaan handen ineen

De organisaties Enable-U, BCT-Software, Sphereon en eSpecialisten hebben de handen ineen geslagen om concrete samenhangende oplossingen te bieden voor overheidsorganisaties om gecontroleerde transacties met burgers uit te voeren met behulp van Blockchaintechnologie. Waarbij de burger de regie heeft over zijn privacygegevens en identiteitsvaststelling. ICTU steunt dit initiatief en brengt als onafhankelijke adviseur binnen de overheid waar mogelijk haar kennis in over innovaties en Blockchaintechnologie.

 

Aanbod: functionele verbinding

Het is verleidelijk om Blockchain te benaderen als een platform. Wij kiezen ervoor om in plaats daarvan een functionele decompositie te formuleren, waarbij we op zoek gaan naar de onderling toegevoegde waarden in het eigen product portfolio. In andere woorden: op welke wijze bieden wij met de benoemde samenwerking burgers en overheden geïntegreerde oplossing(en) in plaats van enkel de eigen individuele voorzieningen? Technologie en/of eigen product is daarbij van ondergeschikt belang. De functionele verbinding is leidend!

We voorzien hiermee de mogelijkheid voor burgers en overheid om op basis van identificatie en authenticatie (o.a. IDIN, Personal data Vault, Schluss, Qiy, Tippiq etc.) geautoriseerde transacties uit te voeren. Daarnaast is informatie-uitwisseling en samenwerken in keten(s) aan een casus mogelijk (bijv. rondom omgevingswet, het sociaal domein, of samenwerking op het gebied van vergunningsverlening, toezicht en handhaving), waarbij burgers centraal staan in een eigen werkomgeving met online toegang tot hun relevante gegevens.

 

Administratieve transacties

We ondersteunen administratieve processen zoals het uitvoeren door de burger van een verhuisbericht. Dit geeft hij/zij door aan de gemeente waar naartoe wordt verhuisd. De burger moet zichzelf identificeren en kan vervolgens het nieuwe adres doorgeven. Ook kan hij de omstandigheden doorgeven die belangrijk zijn voor de registratie in de gemeente. Bijvoorbeeld informatie over gezinsleden. Door registratie met behulp van Blockchain kunnen alle organisaties en personen geïnformeerd worden die connectie met deze burger en de gezinsleden hebben. Door middel van integratie met eventuele interne zaaksystemen wordt hiermee meteen een link gelegd.
We hebben dit succesvol gerealiseerd bij gemeente Utrecht.

 

Digitale marktplaatsen

Een andere toepassing zijn WMO mutaties waardoor een tal van maatschappelijke organisaties in staat worden gesteld om hun diensten en producten aan inwoners aan te bieden. Bijvoorbeeld als het gaat om het bieden van hulp aan gezinnen in armoede. Inwoners die op zoek zijn naar hulp, mantelzorg of een fiets voor hun kind, zien in één oogopslag waar ze daarvoor terecht kunnen. De uitwisseling kan plaatsvinden zonder administratie en zonder geldstroom.
Een voorbeeld hiervan is in gebruik bij de gemeente Zuidhoorn.

 

Het digitaal waarmerken van informatie

Digitale informatieobjecten / stukken / dossiers worden voorzien van een digitale vingerafdruk (eWaarmerk). Het eWaarmerk wordt opgeslagen en kan niet gemanipuleerd of gewijzigd worden. Iedere ontvanger / bezitter kan te allen tijde de afzender, authenticiteit, integriteit en betrouwbaarheid van de informatie valideren. Op ieder moment kan worden vastgesteld van welke organisatie de informatie afkomstig is en dat vorm, inhoud, structuur, samenhang en gedrag conform origineel zijn. Op deze manier kunnen niet alleen niet individuele informatieobjecten, maar ook dossiers en andere samenstellingen (ook in een keten) op samenhang worden gevalideerd. Dit is van belang omdat informatie vaak betekenis heeft in de context waarin deze informatie gezet is.
Deze toepassing is inmiddels succesvol geïmplementeerd bij verschillende gemeentes.

 

Nu het vervolg

Wij zijn op zoek naar gemeenten die samen met ons een pilot willen uitvoeren. Het doel van de pilot is om de toegevoegde waarde de oplossingen en haar mogelijkheden en het gemak van de invoering ervan in de praktijk in verschillende ICT omgevingen aan te tonen.

 

Blockchain in de overheid:
Hoe kunt u meedoen met een pilot?

Hier staan een drietal pilots gedefinieerd, maar mocht u zelf een idee hebben over een pilot met blockchain technologie, neem gerust met ons contact op.

ICTU eSpecialisten Enable-U BCT Sphereon

Klik hier voor https://sphereon.com/nl/solutions/deelnemen-aan-een-blockchain-pilot/

No Comments

Post a Comment